Správy

Home/Aktuality v obci/Koronavírus COVID-19 – Usmernenie Okresného úradu ZA – akcia „Spoločná zodpovednosť“

Koronavírus COVID-19 – Usmernenie Okresného úradu ZA – akcia „Spoločná zodpovednosť“

Koronavúrus na zverejnenie

Okresný úrad Žilina, odbor krízového riadenia predkladá Usmernenie vo veci postupu pri príprave a vykonaní celoplošného testovania obyvateľstva na území SR na prítomnosť ochorenia COVID-19 v zmysle uznesenia vlády SR č. 665/2020 Z. z. a v zmysle uznesenia Bezpečnostnej rady Žilinského kraja č. 29/2020 – akcia „Spoločná zodpovednosť“. V usmernení sú zhrnuté najčastejšie otázky, obsahuje podrobný popis priebehu testovania, odpočet úloh pre samosprávu.

Celé znenie usmernenia nájdete tu: usmernenie – celoplošné testovanie

 

 

 

 

 

 

 

Written by

Autor nepridal žiadne informácie k svojmu profilu