Správy

Home/Aktuality v obci/Koronavírus COVID-19 – verejné vyhlášky

Koronavírus COVID-19 – verejné vyhlášky

Koronavúrus na zverejnenie

Úrad verejného zdravotníctva SR ako príslušný orgán podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) vo veci:

  • nariadenia opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia COVID-19 a možným ohrozením verejného zdravia
  • nariadenia opatrenia pri ohrození verejného zdravia z dôvodu šírenia prenosného ochorenia COVID-19
  • nariadenia opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia COVID-19

vydal nasledovné verejné vyhlášky:

Written by

Autor nepridal žiadne informácie k svojmu profilu