Správy

Home/Aktuality v obci/Koronavírus COVID-19 – Zmena a doplnenie opatrenia

Koronavírus COVID-19 – Zmena a doplnenie opatrenia

Koronavúrus na zverejnenie

Úrad verejného zdravotníctva SR ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území SR vládou SR uznesením vlády SR č. 111 z 11.3.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11.3.2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie nariadil v súlade s uznesením vlády SR č. 113 z 15. marca 2020 podľa § 12 ods. 2 písm. f) a § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. opatrenie č. OLP/2595/2020 zo dňa 15.3.2020, ktoré na základe záverov z rokovania Ústredného krízového štábu zo dňa 16.3.2020 dopĺňa a mení opatrenie nasledovne: Zmena a doplnenie opatrenia

 

Written by

Autor nepridal žiadne informácie k svojmu profilu