Správy

Home/Aktuality v obci/Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce

V súlade s príslušným ustanovením zákona č. 396/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ako aj v súlade so zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole, vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, bude činnosť hlavného kontrolóra obce Nezbudská Lúčka v 2. polroku 2016 zameraná na výkon kontrolnej činnosti a na spracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu obce Nezbudská Lúčka pre roky 2017 – 2019.

Návrh plánu činnosti kontrolóra

Written by

Autor nepridal žiadne informácie k svojmu profilu