Správy

Home/Aktuality v obci/Návrh rozpočtu na rok 2020

Návrh rozpočtu na rok 2020

europsky-dvor-auditorov-kritizuje-rozpocet-eu

Dávame do pozornosti Návrh rozpočtu obce Nezbudská Lúčka na rok 2020 a dva nasledujúce roky.

Pripomienky ku navrhovanému rozpočtu môžete zasielať najneskôr do 29.11.2019:

  • písomne na adresu Obecného úradu Nezbudská Lúčka, Nezbudská Lúčka 130, 013 24 Nezbudská Lúčka,
  • odovzdať v podateľni Nezbudská Lúčka,
  • mailom na adresu obec@nezbudskalucka.sk,
  • ústne predniesť do zápisnice na Obecnom úrade v Nezbudskej Lúčke.
  • Na pripomienky, ktoré nie sú zdôvodnené, nemusí navrhovateľ prihliadať.

Návrh rozpočtu na rok 2020 – PRÍJMY

Návrh rozpočtu na rok 2020 – VÝDAVKY

Rozpočtový harmonogram

Written by

Autor nepridal žiadne informácie k svojmu profilu