Správy

Home/Aktuality v obci/Návrh rozpočtu na rok 2019

Návrh rozpočtu na rok 2019

europsky-dvor-auditorov-kritizuje-rozpocet-eu

Dávame do pozornosti Návrh rozpočtu obce Nezbudská Lúčka na rok 2019 a dva nasledujúce roky.

Pripomienky ku navrhovanému rozpočtu môžete zasielať najneskôr do 6.12.2018:

  • písomne na adresu Obecného úradu Nezbudská Lúčka , Nezbudská Lúčka 130, 013 24 Nezbudská Lúčka ,
  • odovzdať v podateľni Nezbudská Lúčka,
  • mailom na adresu nezbudskalucka130@gmail.com
  • ústne predniesť do zápisnice na Obecnom úrade v Nezbudskej Lúčke .
  • Na pripomienky, ktoré nie sú zdôvodnené, nemusí navrhovateľ prihliadať.

Written by

Autor nepridal žiadne informácie k svojmu profilu