Služba „SMS rozhlas“ v obci Nezbudská Lúčka

Vážení občania,
chceli by sme Vám ponúknuť novú službu „SMS rozhlas“. Ide o nový, efektívny a výhodný spôsob komunikácie obce s obyvateľmi pomocou SMS správ alebo emailom. Je výhodná pre občanov, ktorí sa z práce vracajú neskôr a nemajú možnosť počuť obecný rozhlas alebo pre občanov, ktorí sa obávajú, že môžu hlásenia rozhlasu zle počuť. Služba uľahčí informovanosť o:

  • dôležitých oznamoch a udalostiach v obci Nezbudská Lúčka ,
  • kultúrnych, športových akciách v našej obci,
  • prerušení dodávky elektriny, vody, plynu a pod…

Ak máte o službu „SMS rozhlas“ záujem a chcete byť včas informovaní, registrujte svoje telefónne číslo prípadne emailovú adresu formou nižšie priloženej návratky a  obec Vám bude BEZPLATNE zasielať SMS správy/email o všetkých dôležitých udalostiach a oznamoch. Vyplnenú návratku je potrebné doručiť osobne počas úradných hodín, prípadne poštou na Obecný úrad Nezbudská Lúčka, na základe čoho budete zaradený do evidencie služby „SMS rozhlas“.

Obecný úrad zároveň oznamuje, že drôtový obecný rozhlas zostáva naďalej v prevádzke. Veríme, že táto bezplatná nová služba, ktorú Vám ponúkame, bude pre Vás prínosom v komunikácii s obecným úradom a pomôže Vám aktívne sledovať dianie v obci.

Návratka: Návratka k službe SMS rozhlas