ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Home/ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Človek sa vzdeláva celý život, tak prečo nie aj v oblasti triedenia odpadu?

Zapojte sa aj Vy do zlepšenia kvality nášho života tým, že budete správne triediť odpad, čím sa zmierni negatívny dopad odpadov na Našu planétu. Čistota životného prostredia zlepší kvalitu našich životov a životov ďalších generácií.

Ukážte svojmu okoliu, že triedenie odpadu je „hračka“!

K správnemu triedeniu Vám pomôže plagát (viď príloha), ktorý vypracovala OZV NATUR-PACK ako jednu zo svojich vzdelávacích aktivít. Ďalšie informácie nielen o triedení odpadu nájdete na https://www.naturpack.sk.

Príloha:

NATUR PACK plagat_triedenie_typ_e


Zber batérií a akumulátorov

Recyklobox sa v obci Nezbudská Lúčka nachádza na obecnom úrade a je možné ho využiť na odovzdanie použitých batérií počas úradných hodín.