Správy

Home/Aktuality v obci/Opatrenia Slovenskej plynárenskej spoločnosti (SPP a SPP-D)

Opatrenia Slovenskej plynárenskej spoločnosti (SPP a SPP-D)

spp na web

Bratislava 26. marca 2020 – Plynárenské spoločnosti zabezpečujú v plnej miere svoje strategické úlohy aj v čase obmedzení, ktoré majú zamedziť šírenie ochorenia Covid-19. Aktuálne sú v platnosti viaceré opatrenia, ktorých cieľom je minimalizovať riziká nielen pre zamestnancov, ale aj pre zákazníkov a odberateľov zemného plynu. Spoločnosti SPP a SPP-distribúcia zatvorili všetky zákaznícke centrá a komunikujú so zákazníkmi buď online alebo prostredníctvom infoliniek a call centier. 

Odberatelia elektriny a plynu v domácnosti sa môžu na SPP obrátiť prostredníctvom emailu zakaznickalinka@spp.sk alebo telefonicky prostredníctvom Zákazníckej linky SPP   0850 111 363. Odberatelia z kategórie MALOODBER sa môžu na SPP obrátiť prostredníctvom emailu  biznislinka@spp.sk alebo telefonicky prostredníctvom Biznis linky SPP   0850 111 565.

Spoločnosť SPP-distribúcia v spolupráci so Slovenskou poštou pristúpila k samoodpočtom, aby  nedošlo k rizikovému kontaktu odberateľov s povereným pracovníkom.

Číselný údaj z počítadla plynomera si dočasne môže každý občan nahlasovať bezkontaktne sám. Postup je veľmi jednoduchý. V termíne do 25. dňa kalendárneho mesiaca konkrétneho ročného odpočtového cyklu (odpočtový cyklus sa uvádza  na faktúre ako Rxx, kde xx znamená mesiac) môže nahlásiť sériové číslo meradla a údaj z čierneho poľa číselníka jedným z uvedených spôsobov:

1. doručovateľovi Slovenskej pošty telefonicky alebo textovou správou na telefónnom čísle uvedenom na ozname vyvesenom v konkrétnom vchode bytového domu,

2. cez infolinku Slovenskej pošty telefonicky na čísle 0850 122 413 alebo e-mailom odpoctyplynomerov@slposta.sk,

3. elektronicky prostredníctvom online formulára na webovej stránke SPP – distribúcie (https://www.spp-distribucia.sk/e-sluzby/samoodpocet-zemneho-plynu/),

4.telefonicky na call centre SPP – distribúcie 0850 269 269,

5.prostredníctvom zákazníckej linky dodávateľa zemného plynu.

Odberatelia bývajúci v bytovom dome nájdu uvedené kontakty a termíny  v Ozname vyvesenom na vchodových dverách. Pokiaľ majú obyvatelia žijúci v rodinnom dome meradlo spotreby umiestnené na dostupnom mieste, zamestnanec Slovenskej pošty číselný údaj z číselníka odčíta štandardne bezkontaktne ako doposiaľ. Pokiaľ bývajú v rodinnom dome a meradlo spotreby nie je umiestnené na dostupnom mieste, zamestnanec Slovenskej pošty ich bude kontaktovať a vyzve, aby si údaj z číselníka odčítali sami a nadiktovali mu ho z bezpečnej vzdialenosti. Pokiaľ ich nezastihne osobne, do poštovej schránky Vám vloží oznam s kontaktmi a spôsobmi kam a ako nahlásiť  samoodpočet.

V prípade, že do 25. dňa v mesiaci odpočtového cyklu nezaevidujú nahlásený samoodpočet, budú ho musieť  vykonať odhadom podľa typového diagramu v zmysle platnej legislatívy. Uvedené opatrenia nateraz platia do odvolania. Akékoľvek zmeny budú plynárenské spoločnosti hneď komunikovať smerom k verejnosti.

 

                                                                   Richard Kvasňovský
výkonný riaditeľ Slovenského plynárenského a naftového zväzu

Written by

Autor nepridal žiadne informácie k svojmu profilu