Správy

Home/Aktuality v obci/Opatrenia ÚVZ SR s účinnosťou od 01.09.2020.

Opatrenia ÚVZ SR s účinnosťou od 01.09.2020.

Koronavúrus na zverejnenie

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11. 03. 2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie nariaďuje v súlade s príslušnými zákonmi tieto opatrenia:

zmena_opatrenia_ruska_01_09[1]

opatrenie_zamestnavatel[1]

opatrenie_hranice_domaca_izolacia_rizikove_krajiny_01_09_2020[1]

opatrenia_prevadzky_a_HP_01_09[1]

Written by

Autor nepridal žiadne informácie k svojmu profilu