Správy

Home/Aktuality v obci/Otvorenie denného stacionára pre seniorov – Strečno, Belá

Otvorenie denného stacionára pre seniorov – Strečno, Belá

Two old ladies looking at something

Dňa 2. januára 2017 otvárajú neziskové organizácie Custodia Trenčín a Diamont J&D po prvý krát DENNÝ STACIONÁR pre senior v obciach Strečno a Belá.

V týchto zariadeniach bude poskytovaná:

  • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
  • sociálne poradenstvo
  • sociálna rehabilitácia
  • stravovanie (zabezpečenie donášky obedov – hradí si klient sám)
  • pitný režim a občerstvenie zabezpečíme na náklady n.o.
  • pracovná terapia
  • rozmanitá záujmová činnosť

Tieto sociálne služby budú poskytované bezplatne ambulantnou, teda dennou formou, čo znamená, že občan bude môcť prichádzať do zariadenia od 6:00  hod. a odchádzať najneskôr o 17:00 hod.

Viac informácii si môžete pozrieť v prílohách.

Denný stacionár v Strečne

Denný stacionár v Belej

Written by

Autor nepridal žiadne informácie k svojmu profilu