Správy

Home/Aktuality v obci/OZNAM Mesta Žilina

OZNAM Mesta Žilina

Oznam na zverejenenie

Spustenie infolinky pre verejnosť


Samospráva bude od piatku 13. marca Žilinčanov informovať o prijatých opatreniach proti šíreniu nového koronavírusu aj na infolinke. Na mobilnom telefónnom čísle 0908 304 916 budú môcť získať aktuálne informácie o vývoji situácie v súvislosti s koronavírusom v Žiline a o tom, aké usmernenia vydalo mesto. Telefónna linka bude k dispozícii každý deň vrátane víkendu od 7.00 do 19.00 hodiny.    

K dispozícii je od začiatku týždňa aj internetová stránka http://www.zilina.sk/koronavirus/, ktorá na dennej báze informuje o aktualitách ohľadom koronavírusu a preventívnych opatreniach proti jeho šíreniu. Rovnako sú všetky aktuálne informácie zverejnené aj na facebooku Mesto Žilina. Občania môžu so svojimi podnetmi kontaktovať mestský úrad aj elektronicky e-mailom na: hovorca@zilina.sk

Mestský úrad v Žiline bude na základe dnešného rozhodnutia Krízového štábu mesta Žilina a vyhlásenej mimoriadnej situácie v piatok 13. marca pre verejnosť uzatvorený. Aktuálne sa samospráva pripravuje na fungovanie úradu v krízovom režime tak, aby boli zabezpečené nevyhnutné služby pre obyvateľov.

Preventívne opatrenia mesta Žilina


Mesto Žilina na základe rozhodnutia Krízového štábu mesta Žilina zo dňa 12.03.2020 a vyhlásenej mimoriadnej situácie prijíma v súvislosti s fungovaním Mestského úradu v Žiline  a poskytovaním služieb občanom nasledovné opatrenia na predchádzanie šírenia prenosného ochorenia COVID-19 spôsobeného koronavírusom (SARS-CoV-2) :

  • Dňa 13. marca (piatok) bude budova Mestského úradu v Žiline pre verejnosť zatvorená, a to vrátane všetkých pracovísk v klientskom centre a podateľne.
  • Pracoviská Ohlasovne pobytu Žilina (evidencie obyvateľov) a Matričného úradu v Žiline v klientskom centre Ministerstva vnútra SR v budove Europalace (Vysokoškolákov 33B) na Vlčincoch budú otvorené v úradných hodinách od 8.00 do 14.00 hodiny.

Aktuálne sa samospráva pripravuje na fungovanie úradu v krízovom režime tak, aby boli zabezpečené nevyhnutné služby pre obyvateľov.

Viac info na stránke: http://www.zilina.sk/koronavirus/

 

Written by

Autor nepridal žiadne informácie k svojmu profilu