Správy

Home/Aktuality v obci/Vyhlásenie Starhradu v Nezbudskej Lúčke za národnú kultúrnu pamiatku

Vyhlásenie Starhradu v Nezbudskej Lúčke za národnú kultúrnu pamiatku

pamiatkový úrad na web

Pamiatkový úrad SR ako miestne a vecne príslušný správny orgán v zmysle ustanovenia § 9 ods. 3 a § 10 ods. 2 písm. e) zákona č. 49/2002 Z. z.  o ochrane pamiatkového fondu v z. n. p. vydáva podľa § 15 ods. 1 zákona v súlade s ustanovením § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v z. n. p. toto rozhodnutie, ktorým vyhlasuje Hrad (Starý hrad, Starhrad) v obci Nezbudská Lúčka za národnú kultúrnu pamiatku.

Verejná vyhláška – Rozhodnutie o vyhlásení Starhradu za národnú kultúrnu pamiatku

Written by

Autor nepridal žiadne informácie k svojmu profilu