Správy

Home/Aktuality v obci/Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva a nástup náhradníka

Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva a nástup náhradníka

Oznam na zverejenenie

OBEC NEZBUDSKÁ LÚČKA, Nezbudská Lúčka 130, 013 24 Nezbudská Lúčka,
IČO: 00648256, DIČ: 2020689341, Mobil: 0911 491 548, email: obec@nezbudskalucka.sk,


 

Číslo p.: 429/2020

V Nezbudskej Lúčke, 08. apríla 2020

 

Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva a nástup náhradníka

Podľa § 192 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamujeme nastúpenie náhradníka na uvoľnený post poslanca Obecného zastupiteľstva obce Nezbudská Lúčka.

Mandát poslanca obecného zastupiteľstva Obce Nezbudská Lúčka uvoľnil zvolený poslanec Mária Líšková a to písomným vzdaním sa svojho mandátu dňa 7. apríla 2020.

Funkcie poslanca obecného zastupiteľstva sa ujme v zmysle § 25 ods. 1. písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov po zložení zákonom predpísaného sľubu poslanca na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

Toto oznámenie je vydané v zákonnej lehote 15 dní od zániku mandátu, ktorý vyžaduje § 192 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Ing. Adriana Vraňanová Kubičková

     starostka obce

 

 

Written by

Autor nepridal žiadne informácie k svojmu profilu