Správy

Home/Aktuality v obci/Oznámenie o začatí územného konania a pozvánka na ústne pojednávanie

Oznámenie o začatí územného konania a pozvánka na ústne pojednávanie

Oznam na zverejenenie

Mesto Vrútky, ako poverený stavebný úrad oznamuje účastníkom konania a dotknutých orgánom začatie územného konania („Optický kábel v úseku Varín (Dubná skala) – Vrútky – Banská Bystrica I. časť: Varín (Dubná skala) – Čremošné“ a na prerokovanie návrhu nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutoční dňa 11.04.2018 /streda/ o 9:30 hod. so stretnutím pozvaných na MsÚ vo Vrútkach, nám.S.Zachara 4, kanc.č.209.

Viac informácií nájdete v prílohe: Mesto Vrútky – oznámenie

Written by

Autor nepridal žiadne informácie k svojmu profilu