Správy

Home/Aktuality v obci/Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Oznam na zverejenenie

Ohlasovňa pobytu NEZBUDSKÁ LÚČKA


OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU

Ohlasovňa pobytu na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti podľa § 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zrušila trvalý pobyt občanom dňom

23.07.2020

Lodererová Viera, narodená 21.09.1971

(meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený)

Loderer Adrián, narodený 24.07.1991

(meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený)

Miesto nového trvalého pobytu je obec Nezbudská Lúčka

 

V Nezbudskej Lúčke, dňa 23.07.2020

 

                                                                                               …………………………………………………….

                                                                                               Odtlačok pečiatky ohlasovne pobytu

                                                                                                 a podpis zamestnanca ohlasovne

Written by

Autor nepridal žiadne informácie k svojmu profilu