Správy

Home/Aktuality v obci/Rozhodnutie o zastavení územného konania INS_FTTH_ZA_TLNA_01_Nezbudská Lúčka

Rozhodnutie o zastavení územného konania INS_FTTH_ZA_TLNA_01_Nezbudská Lúčka

Dom na web

Obec Nezbudská Lúčka ako stavebný úrad podľa príslušných zákonov
zastavuje územné konanie
na stavbu INS_FTTH_ZA_TLNA_01_Nezbudská Lúčka na pozemkoch register „C“ parc. č. – líniová stavba KN v k.ú. Nezbudská Lúčka začaté dňa 20.08.2021 podaním návrhu na vydanie územného rozhodnutia, ktorý podal: 

Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 3576 3469
v konaní zastúpený:  TTL Group, s.r.o., Sládkovičova 183/47, 957 01 Bánovce nad Bebravou, ďalej v zast. Saša Obergries, Rudohorská 32, 974 11 Banská Bystrica.

Celé znenie Rozhodnutia:
Rozhodnutie_zastavenie_uzemneho_konania_INS_FTTH_ZA_TLNA_01_NL

Written by

Autor nepridal žiadne informácie k svojmu profilu