Správy

Home/Aktuality v obci/POZVÁNKA na verejnú diskusiu – CYKLOTRASA

POZVÁNKA na verejnú diskusiu – CYKLOTRASA

Oznam na zverejenenie

POZVÁNKA na verejnú diskusiu poslancov a obyvateľov obce Nezbudská Lúčka o plánovanej cyklotrase prechádzajúcej katastrom obce Nezbudská Lúčka stredu 22.07.2020 o 17.00 v sále Kultúrneho domu

Starostka obce Ing. Adriana Vraňanová Kubičková pozýva poslancov a občanov na stretnutie venované verejnej diskusii o plánovanej cyklotrase prechádzajúcej katastrom našej obce Nezbudská Lúčka.

Zámerom stretnutia je priblížiť plánovaný projekt stavby – cyklodopravná trasa: „Žilina – Vrútky – Martin, úsek Strečno-Lipovec, Vrútky, Vrútky-Martin mimo cestného telesa I/18 a vypočuť si názory obyvateľov obce na umiestnenie cyklotrasy v katastri obce Nezbudská Lúčka.

Na stretnutí budú prednesené informácie o stave projektu cyklotrasy, budú dostupné mapy zobrazujúce umiestnenie cyklotrasy v obci.

Stretnutie sa uskutoční v stredu 22.07.2020 o 17.00 v sále Kultúrneho domu Nezbudská Lúčka. Vítaní sú všetci občania so záujmom o uvedenú problematiku (do naplnenia kapacity sály).

Vzhľadom na realizáciu stretnutia vo vnútorných priestoroch, žiadame účastníkov, aby dodržiavali protiepidemické opatrenia:

  • vstup do budovy s prekrytím horných dýchacích ciest (rúško, ale iná vhodná náhrada)
  • použitie dezinfekcie rúk (dostupná pri vstupe do budovy).

 

Príloha: GSPV-5-01_2020_GP_klad1

 

V Nezbudskej Lúčke, dňa 14.07.2020

 

Ing. Adriana Vraňanová Kubičková

starostka obce

Written by

Autor nepridal žiadne informácie k svojmu profilu