Správy

Home/Aktuality v obci/Prehľad počtu obyvateľov v obci Nezbudská Lúčka

Prehľad počtu obyvateľov v obci Nezbudská Lúčka

Obecný úrad Nezbudská Lúčka zverejňuje prehľad počtu obyvateľov v obci k 31.05.2016

 

Obec /mesto/ Počet obyvateľov celkom Počet obyvateľov Počet obyvateľov Počet osôb podľa vekových kategórií
do 15 rokov nad 15 rokov Muži Ženy A* D 06* D 1* D 18*
Nezbudská Lúčka 408 53 355 207 201 344 0 2 62

 

A*       – fyzické osoby nad  18 rokov veku

D 06*  – deti do 6 mesiacov veku

D 1*    – deti od 6 do 12 mesiacov veku

D 18*  – deti od 1 do 18 rokov veku

 

 

Written by

Autor nepridal žiadne informácie k svojmu profilu