Správy

Home/Aktuality v obci/Prevádzkový poriadok Materskej školy

Prevádzkový poriadok Materskej školy

MŠ Nezbudská Lúčka

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK Materskej školy je vypracovaný v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení iných zákonov a zákona č. 245/2008 Z. z, o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky 527/2007 Z. z. §10.

prevádzkový poriadok Mš

Written by

Autor nepridal žiadne informácie k svojmu profilu