Správy

Home/Aktuality v obci/Prvá arbitrážna k. s. – oznámenie

Prvá arbitrážna k. s. – oznámenie

Oznam na zverejenenie

Uznesením Okresného súdu Žilina, sp. zn. 26CbR/236/2015 zo dňa 26.04.2017, súd nariadil dodatočnú likvidáciu družstva Poľnohospodárske družstvo Nededza „dodatočnej likvidácií“, so sídlom 013 02 Nededza, IČO: 00 210 722 (ďalej len ako „PD Nededza“) a za likvidátora vymenoval spoločnosť Prvá arbitrážna  k.s., Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 795 364.

Nakoľko bol Likvidátorovi PD Nededza doručený znalecký posudok, ktorým bola stanovená všeobecná hodnota nehnuteľností vo výlučnom vlastníctve PD Nededza bolo uverejnené nasledujúce OZNÁMENIE: Prvá arbitrážna – výveska.

 

Written by

Autor nepridal žiadne informácie k svojmu profilu