Správy

Home/Aktuality v obci/Registrácia chovu ošípaných

Registrácia chovu ošípaných

chov ošípaných registrácia - web

INFORMÁCIA

Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Žilina (RVPS)

V nadväznosti na aktuálny vývoj situácie vo výskyte afrického moru ošípaných (AMO) v okolitých krajinách, a s tým súvisiace možné zavlečenie nákazy aj na územie Slovenskej republiky je jedným z elementov v rámci aktivít a krokov týkajúcich sa pripravenosti na nákazu mať prehľad o súčasnom stave počtu chovov ošípaných a to predovšetkým na území pomenovanom ako nárazníkové oblasti, medzi ktoré spadá aj obec Nezbudská Lúčka.

Dňa 06.11.2018 vydala Európska komisia Vykonávacie rozhodnutie komisie 2018/1669, ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2006/80/ES, z čoho vyplýva, že aj na území Slovenskej republiky je povinnosť mať zaregistrovaný chov s jednou ošípanou, určenou pre vlastnú spotrebu v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat (CEHZ).

V zmysle vyššie uvedeného informujeme všetkých občanov o:

  • povinnosti registrácie chovov ošípaných, ktoré držia pre vlastnú spotrebu čo i len jeden kus ošípanej na Obecnom úrade Nezbudská Lúčka
  • povinnosti hlásiť každý úhyn ošípanej a tiež každú domácu zabíjačku 24 hodín vopred RVPS Žilina

Written by

Autor nepridal žiadne informácie k svojmu profilu