Komisia verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Obce Nezbudská Lúčka

Predseda: Ďurčová Emília
Člen: Horecký Branislav
Člen: Loderér Peter

Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Obce Nezbudská Lúčka : Úlohy komisie sú vymedzené ústavným zákonom NR SR č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, v súlade s Rokovacím poriadkom komisie OZ v Nezbudskej Lúčke na ochranu verejného záujmu.