Správy

Home/Aktuality v obci/SENIORI, ochráňte si svoje celoživotné úspory!

SENIORI, ochráňte si svoje celoživotné úspory!

seniori-upozornenie

Polícia opäť upozorňuje občanov na protiprávnu činnosť páchanú na senioroch, pri ktorej sú okrádaní pod rôznymi zámienkami a emotívnymi príbehmi. Súčasný krízový stav v súvislosti s ochorením COVID – 19 núti najmä osoby vyššieho veku zostať doma a v čo najmenšej miere vychádzať z obydlia. Túto situáciu môžu vo svoj prospech zneužiť podvodníci, ktorých konanie Vás môže pripraviť o celoživotné úspory.

Polícia odporúča riadiť sa nasledovnými radami:

  • neotvárajte cudzím ľuďom, nepúšťajte ich do svojho príbytku a nezostávajte s nimi osamote,
  • ak Vám niekto ponúkne pomoc, napríklad vo forme zmerania teploty, ponuky liekov, dezinfekcie, rúšok alebo nákupu, ktorá vyžaduje odovzdanie vašich financií/platobnej karty, overte si najskôr o koho ide a či osobu poznáte, môže ísť o podvodníka, ktorý chce takto získať finančnú hotovosť,
  • ak potrebujete nakúpiť oslovte v prvom rade svojich rodinných príslušníkov, susedov alebo ľudí, ktorých poznáte,
  • ak Vás telefonicky kontaktuje osoba, ktorá sa vydáva za vášho príbuzného, ošetrujúceho lekára, zamestnanca sociálneho alebo obecného úradu, pracovníka elektrární, plynární či iných spoločností a žiada finančnú pomoc, ihneď ukončite hovor a obratom si overte skutočnosti, ktoré uvádza u svojich príbuzných alebo iných osôb, ktorým dôverujete,
  • cez telefón nikdy neposkytujte svoje osobné údaje, údaje o rodinných či finančných pomeroch,
  • nikdy nedávajte peniaze osobe, ktorú nepoznáte, ani keď vám tvrdí, že ich súrne potrebuje.

V prípade, že cudzie osoby na Vás vyvíjajú nátlak alebo máte pocit ohrozenia kontaktujte POLÍCIU na čísle 158 alebo LINKU TIESŇOVÉHO VOLANIA na čísle 112

Written by

Autor nepridal žiadne informácie k svojmu profilu