Správy

Home/Aktuality v obci/Strategický dokument – Územný plán obce Varín

Strategický dokument – Územný plán obce Varín

varin

Obecný úrad Nezbudská Lúčka zverejňuje Strategický dokument ÚZEMNÝ PLÁN OBCE VARÍN, ktorý predložil starosta obce Varín Ing. Michal Cvacho a vypracoval Ing. Arch. Vladimír Barčiak.

V zmysle § 4 ods. (1) a (2) písm. b) ide o strategický dokument s miestnym  dosahom o územnoplánovaciu dokumentáciu obce. Hlavným cieľom tohto dokumentu je priniesť komplexné riešenie územného rozvoja obce, ďalej rieši priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia obce a stanovuje zásady a regulatívy pre jej rozvoj, plochy pre umiestnenie verejnoprospešných stavieb…

Územný plán obce Varín

Written by

Autor nepridal žiadne informácie k svojmu profilu