Správy

Home/Aktuality v obci/Účtovná závierka obce k 31.12.2015

Účtovná závierka obce k 31.12.2015

Image14772

Obecný úrad Nezbudská Lúčka zverejňuje SPRÁVU A DODATOK SPRÁVY NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA o overení účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2015 v zmysle ustanovenia § 23 ods. 5 zákona č. 540/2007 Z. z.

Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky

Dodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovno závierkou

Written by

Autor nepridal žiadne informácie k svojmu profilu