Správy

Home/Aktuality v obci/VEREJNÁ VYHLÁŠKA – Katastrálne konanie – postúpenie

VEREJNÁ VYHLÁŠKA – Katastrálne konanie – postúpenie

katastrálny odbor - web

Vzhľadom k tomu, že sa Okresnému úradu Žilina, katastrálnemu odboru v konaní vedenom pod. č. X 172/2016 nepodarilo zistiť pobyt účastníka konania – p. Jozefa Samca (rok narodenia 1954), naposledy bytom Vrútky; doručuje mu list „Katastrálne konanie – postúpenie“ (príloha) formou verejnej vyhlášky.

 

 

Written by

Autor nepridal žiadne informácie k svojmu profilu