Správy

Home/Aktuality v obci/Verejná vyhláška: Oznámenie o predĺžení lehoty na doplnenie dôkazu v stavebnom konaní

Verejná vyhláška: Oznámenie o predĺžení lehoty na doplnenie dôkazu v stavebnom konaní

Dom na web

Obec Nezbudská Lúčka, ako príslušný stavebný úrad podľa stavebného zákona č. 50/1976 Zb. a zákona č. 416/2001 oznamuje vlastníkovi nepovolenej stavby, Daniele Antošovej, bytom 013 24 Nezbudská Lúčka a účastníkom konania, že na základe žiadosti  Ľubomíra Soliša o predĺženie lehoty výzvy na doplnenie dôkazu v stavebnom konaní o nepovolenej stavbe: „rekreačný dom, prípojky inžinierskych sietí, terénne úpravy“ predlžuje stanovenú lehotu do 30.04.2018. 

Viac v prílohe: Oznámenie o predĺžení lehoty – nepovolená stavba: Antošová

Written by

Autor nepridal žiadne informácie k svojmu profilu