Správy

Home/Aktuality v obci/Verejná vyhláška – oznámenie o začatí stavebného konania a vodoprávneho konania o povolení na osobitné užívanie vôd a nariadeného ústneho pojednávania

Verejná vyhláška – oznámenie o začatí stavebného konania a vodoprávneho konania o povolení na osobitné užívanie vôd a nariadeného ústneho pojednávania

cisticka-odpadovych-vod

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životného prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia vydáva formou VEREJNEJ VYHLÁŠKY Oznámenie o začatí stavebného konania a vodoprávneho konania o povolení na osobitné užívanie vôd a nariadenie ústneho pojednávania – stavebník Peter Ondráš, bytom Nezbudská Lúčka 9, 013 24 Nezbudská Lúčka.

Verejná vyhláška – Peter Ondráš

Written by

Autor nepridal žiadne informácie k svojmu profilu