Správy

Home/Aktuality v obci/Verejná vyhláška – Rekonštrukcia vonkajšieho elektrického vedenia

Verejná vyhláška – Rekonštrukcia vonkajšieho elektrického vedenia

rekonštrukcia vedenia web

Spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a. s. (SSD, a. s.) ako majiteľ a prevádzkovateľ existujúceho elektrického 110 kV vedenia č. V7718 a č. V7717 v úseku Stráňavy – Dubná Skala, plánuje rekonštrukciu vedení, ktoré prechádzajú okresom Žilina, k.ú. Stráňavy, Strečno, Nezbudská Lúčka a okresom Martin, k.ú. Vrútky.

Účelom stavby je zvýšenie spoľahlivosti a bezpečnosti prevádzky 110 kV vedenia. V rámci stavby na vedení prebehne v katastrálnom území Nezbudská Lúčka, rekonštrukcia vedenia v úseku vedenia p.b.č. 26 – 31.

Bližšie informácie o rekonštrukcii a dotknutých parcelách nájdete v prílohe.

Verejná vyhláška – MVM – rekonštrukcia el. vedenia

Mapy s vyobrazením elektrického vedenia a ochranného pásma k nahliadnutiu na obecnom úrade počas úradných hodín.

Written by

Autor nepridal žiadne informácie k svojmu profilu