Správy

Home/Aktuality v obci/Verejná vyhláška – Zámer prevyhlásenia chránených stromov „Lipy v Nezbudskej Lúčke“

Verejná vyhláška – Zámer prevyhlásenia chránených stromov „Lipy v Nezbudskej Lúčke“

Lipy - verejná vyhláška - web

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, štátna správa ochrany prírody a krajiny ako príslušný orgán miestnej štátnej správy oznamuje zámer prevyhlásenia ochrany chránených stromov „Lipy v Nezbudskej Lúčke v k.ú. Nezbudská Lúčka.

Viac informácií v prílohe: Verejná vyhláška – prevyhlásenie chránených stromov – Lipy

Written by

Autor nepridal žiadne informácie k svojmu profilu