Správy

Home/Aktuality v obci/Verejné prerokovanie vo veci strategického dokumentu ŽSK

Verejné prerokovanie vo veci strategického dokumentu ŽSK

žilinský kraj na zverejnenie

Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) ako obstarávateľ strategického dokumentu „Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility ŽSK“ oznamuje, že verejné prerokovanie správy o hodnotení a doplnku k správe o hodnotení uvedeného strategického dokumentu v zmysle príslušného zákona sa uskutoční

dňa 12.08.2020 o 10:00 hod. v Kongresovej sále Mestského úradu Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, Žilina

Celé znenie oznámenia aj s popisom spôsobu doručovania písomného stanoviska zo strany verejnosti nájdete tu: ŽSK – verejné prerokovanie stratégia udržateľného rozvoja dopravy

Written by

Autor nepridal žiadne informácie k svojmu profilu