Správy

Home/Aktuality v obci/Všeobecné záväzné nariadenie ŽSK o zriadení SPŠ informačných technológií

Všeobecné záväzné nariadenie ŽSK o zriadení SPŠ informačných technológií

žilinský kraj na zverejnenie

Žilinský samosprávny kraj informuje o novom VZN, ktoré bolo schválené na zasadnutí Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja dňa 26. apríla 2021. Predmetom VZN č. 66/2021 je zriadenie Strednej priemyselnej školy informačných technológií Ignáca Gessaya, Medvedzie 133/1, 027 44 Tvrdošín vrátane jej súčastí: Školského internátu a Školskej jedálne k 01.09.2021.

VZN ŽSK 66/2021 nadobudlo účinnosť 12. mája 2021.

Celé znenie VZN ŽSK č. 66/2021 tu:

Written by

Autor nepridal žiadne informácie k svojmu profilu