Správy

Home/Aktuality v obci/Vyhlásenie mimoriadnej situácie

Vyhlásenie mimoriadnej situácie

Oznam na zverejenenie

V súvislosti so vznikom mimoriadnej udalosti – AKTÍVNA SVAHOVÁ DEFORMÁCIA  (ZOSUV PÔDY) dňa 10.7.2020 v katastri obce Nezbudská Lúčka a pôsobenia jej následkov na život, zdravie a majetok, obec podľa § 15 ods. 1, písm. j) zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a na základe odporúčania Krízového štábu obce Nezbudská Lúčka zo dňa 27.7.2020, starostka obce:

V Y H L A S U J E   
 
dňa 29.7.2020 od 16:00 h   
 
na území obce  
 
MIMORIADNU SITUÁCIU

Celé znenie vyhlásenie nájdete tu: VYHLÁSENIE_MIMORIADNEJ SITUÁCIE

Written by

Autor nepridal žiadne informácie k svojmu profilu