Správy

Home/Aktuality v obci/Vyhlásenie volieb do Európskeho parlamentu

Vyhlásenie volieb do Európskeho parlamentu

volby-do-europskeho-parlamentu-2014-informacie

R O Z H O D N U T I E
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 1. februára 2019
o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu

Podľa čl. 89 ods. 2 písm. f) Ústavy Slovenskej republiky a § 20 a § 86 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e m

voľby do Európskeho parlamentu a

u r č u j e m

1. deň ich konania na sobotu 25. mája 2019,
2. lehotu na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností do 22. februára 2019,
3. lehotu na utvorenie okresných volebných komisií a okrskových volebných komisií do 1. apríla 2019 a lehotu na ich prvé zasadanie do 15. apríla 2019.

Na územíSlovenskejrepublikysadoEurópskehoparlamentuvolí14poslancov.

Andrej Danko v. r.

Informácia pre voliča – A5

Priebežné informácie a aktuality k voľbám do Európskeho parlamentu v roku 2019 nájdete na:

https://www.nezbudskalucka.sk/zverejnovanie/volby/volby-do-europskeho-parlamentu-v-roku-2019/

Written by

Autor nepridal žiadne informácie k svojmu profilu