Správy

Home/Aktuality v obci/Výzva na doplnenie žiadosti a oznámenie o prerušení konania – Rozhodnutie

Výzva na doplnenie žiadosti a oznámenie o prerušení konania – Rozhodnutie

Dom

Obec Nezbudská Lúčka ako príslušný stavebný úrad vedie správne konanie o dodatočnom povolení stavby „Rekreačný dom, prípojky inžinierskych sietí, terénne úpravy“ stavebník: Daniela Antošová, bytom Nezbudká Lúčka č. 47. Na základe výsledkom stavebného konania a námietok vznesených v stavebnom konaní stavebný úrad stavebníka vyzýva na doplnenie žiadosti o dodatočné povolenie stavby. Z uvedených dôvodov tunajší stavebný úrad prerušuje konanie o dodatočnom povolení stavby do doby doplnenie dokladov. Bližšie informácie nájdete v priloženom Rozhodnutí.

Rozhodnutie – Daniela Antošová

Written by

Autor nepridal žiadne informácie k svojmu profilu