Správy

Home/Aktuality v obci/Výzva – ponuka na predaj pozemku v katastri obce Varín

Výzva – ponuka na predaj pozemku v katastri obce Varín

pozemok na predaj-web

Ďurčová Anna ponúka v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 140/2014 Z.z. na predaj pozemok nachádzajúci sa v katastrálnom území Varín, obec Varín, okres Žilina na liste vlastníctva č. 3935 a to pozemok EKN parcelné číslo 1368/15, výmera 2026 m2, druh pozemku Orná pôda, predaj pozemku v celosti. Cena je stanovená na 2,47 € za 1 m2.

Written by

Autor nepridal žiadne informácie k svojmu profilu