Správy

Home/Aktuality v obci/Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov

Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov

Lesy SR - web

Lesy SR prostredníctvom miestne príslušného odštepného závodu Vyzývajú vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do zverejnenia tejto výzvy nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkov na uplatnenie postupu na konanie smerujúce k ukončeniu nájomného vzťahu výpoveďou alebo dohodou.
Zoznam vlastníkov: Zoznam vlastníkov, ktorí nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom

Celé znenie výzvy v priloženom plagáte:

Written by

Autor nepridal žiadne informácie k svojmu profilu