Správy

Home/Aktuality v obci/Výzva účastníkom konania na doplnenie dôkazu

Výzva účastníkom konania na doplnenie dôkazu

Dom na web

Príslušný stavebný úrad Varín vyzýva účastníkov konania o doplnenie dôkazov v  správnom konaní o dodatočnom povolení stavby „Rekreačný dom, prípojky inžinierskych sietí, terénne úpravy“, stavebník Daniela Antošová, bytom Nezbudská Lúčka č. 147.

 

Výzva účastníkom konania na doplnenie dôkazu

Written by

Autor nepridal žiadne informácie k svojmu profilu