Verejné obstarávanie

Home/Zverejňovanie/Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie

Obec Nezbudská Lúčka informuje o zverejnení výzvy na predloženie ponúk k zákazke:

„Rekonštrukcia sociálneho zariadenia a kuchyne so skladom v KD Nezbudská Lúčka“

Podmienky nájdete v priloženom dokumente:

Informácia o zverejnení výzvy