NÁVRHY VZN obce Nezbudská Lúčka

Návrh VZN o parkovaní v obci Nezbudská Lúčka 2020