ZMLUVY UZATVORENÉ V OBCI NEZBUDSKÁ LÚČKA, 2017

Názov dodávateľa Popis služby Dátum podpisu PDF
Tavačová Anna Zmluva o nájme hrobového miesta 03.01.2017 Zmluva o nájme hrobového miesta – Anna Tavačová 
ENBRA SLOVAKIA, Zmluva o dielo 70/16/RVN_BB – vykurovanie 04.01.2017 ENBRA Slovakia – Zmluva o dielo
ENBRA SLOVAKIA, Zmluva o dielo 18/17/RVN_BB – voda 04.01.2017 ENBRA Slovakia – Zmluva o dielo
Radovan Dudus Zmluva o poskytovaní služieb 16.01.2017 Radovan Dudus – zmluva o poskytovaní služieb
TJ Považan Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov KD 27.01.2017 Nájomná zmluva KD TJ Považan
Mária Hurková Zmluva o nájme bytu č.2 v bytovom dome súp. č. 2 01.02.2017 Nájomná zmluva – Hurková Mária
Juríková Eva Zmluva o nájme hrobového miesta 06.02.2017 Zmluva o nájm. hrob. miesta Juríková Eva 
Ilovská Alena Zmluva o nájme hrobového miesta 13.02.2017 Zmluva o nájm. hrob. miesta Ilovská Alena
Michal Tichý Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov KD 17.02.2017 Nájomná zmluva KD Michal Tichý
TJ Považan Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov KD 24.02.2017  TJ Považan – Nájomná zmluva
Slovak Telekom, a.s. Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb zo dňa 04.08.2017 18.04.2017 Slovak Telekom a.s. – Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
Holubčíková Helena Zmluva o nájme hrobového miesta 21.04.2017 Zmluva o nájm. hrob. miesta Holubčíková Helena
Klub dôchodcov Nezbudská Lúčka Zmluva o poskytnutí dotácie 2017 25.04.2017 Klub dôchodcov – zmluva o poskytnutí dotácie 2017
TJ Považan Zmluva o poskytnutí dotácie 2017 25.04.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2017 – TJ Považan
Jana Pažičanová Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov KD 05.05.2017 Nájomná zmluva KD – Pažičanová Jana
Mojská Alena Zmluva o nájme hrobového miesta 19.05.2017 Zmluva o nájm. hrob. miesta Mojská Alena
Zelník Milan Zmluva o nájme hrobového miesta 30.05.2017 Zmluva o nájm. hrob. miesta Zelník Milan
Jarošová Edita Nájomná zmluva o nájme nebytových priestoroch KD 07.07.2017 Jarošová Edita – Nájomná zmluva KD
COBA Automotive, s.r.o. Zmluva o reklame 07.07.2017 COBA Automotive, s. r. o. – Zmluva o reklame
Trnková Miroslava Zmluva o nájme hrobového miesta 25.07.2017 Nájomná zmluva hrobového miesta – Trnková Miroslava
Líšková Mária Zmluva o nájme hrobového miesta 22.8.2017 Líšková Mária nájomná zmluva hroby 1
Líšková Mária Zmluva o nájme hrobového miesta 22.8.2017 Líšková Mária nájomná zmluva hroby 2
Hotelová akadémia Žilina Zmluva o zabezpečení odbornej praxe žiakov 31.08.2017 Zmluva o zabezpečení odb.praxe žiakov – Lenka Drevenáková
Jelínková Mariana Zmluva o nájme bytu č.1 v bytovom dome súp. č. 2 01.09.2017 Jelínková zmluva od 1.9.2017-31.8.2018

Jelínková Mariana Dodatok č. 1

Jelínková Mariana Dodatok č. 2

Chovan Pavol Nájomná zmluva o nájme nebytových priestoroch KD 07.09.2017 Chovan Pavol – náj. zmluva KD na zverejnenie
FRUCTOP, s. r. o. Zmluva o spolupráci, Kúpna zmluva + dodatok č. 1 19.09.2017 FRUCTOP, s.r.o.-Zmluva o spolupráci + dodatok
Organika s. r. o. Dohoda o nahradení doterajšieho záväzku novým záväzkom 22.09.2017 Dohoda o nahradení doterajšieho záväzku novým záväzkom
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Krasňany Dohoda o úprave niektorých práv a povinností 22.09.2017 Dohoda o úprave niektorých práv a povinností
Alena Sokolovská Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov KD 22.09.2017 Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov
Iveta Ondrášová Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov KD 06.10.2017 Nájomná zmluva o nájme KD – Ondrášová
Mária Klocáňová Zmluva o nájme hrobového miesta 07.11.2017 Mária Klocáňová zmluva č. 146
Miroslava Tichá Zmluva o nájme hrobového miesta 08.11.2017 Nájomná zmluva – Tichá Miroslava
Kubička Peter Zmluva o nájme hrobového miesta 08.11.2017 Nájomná zmluva – Kubička Peter
Líšková Mária Zmluva o nájme hrobového miesta 8.11.2017 Líšková Mária nájomná zmluva hroby 3
Fratriková Paulína Zmluva o nájme hrobového miesta 08.11.2017 Fratriková Paulína nájomná zmluva hroby
Nigrovičová Anna Zmluva o nájme hrobového miesta 8.11.2017 Nigrovičová Anna nájomná zmluva hroby
Pratáková Mária Zmluva o nájme hrobového miesta 8.11.2017 Pratáková Mária
Klimková Katarína Zmluva o nájme hrobového miesta 08.11.2017 Klimková Katarína – NEPLATNÁ
Ilovská Kamila Zmluva o nájme hrobového miesta 15.11.2017 Kamila Ilovská-nájomná zmluva hrob. miesta
Floreková Veronika Zmluva o nájme hrobového miesta 20.11.2017 Nájomná zmluva – Floreková Veronika
Daniel Mojský Zmluva o nájme hrobového miesta 22.11.2017 Nájomná zmluva – Daniel Mojský
Pramuková Monika Zmluva o nájme hrobového miesta 23.11.2017 Pramuková Monika zlmuva o nájme hrob. miesta 23.11.2017
Samec Albert Zmluva o nájme hrobového miesta 27.11.2017 Samec Albert nájomná zmluv hroby
Ján Mojský Zmluva o nájme bytu č.3 v bytovom dome súp. č. 2 30.112017 Zmluva o nájme bytu č. 3 v bytovom dome Mojský

Mojský Ján Dodatok č. 1

Anna Šošková Zmluva o nájme bytu č.5 v bytovom dome súp. č. 2 30.11.2017 Zmluva o nájme bytu č. 5 v bytovom dome Šošková

Anna Šošková Dodatok č. 1

Danka Samcová Zmluva o nájme bytu č.10 v bytovom dome súp. č. 2 30.11.2017 Zmluva o nájme bytu č. 10 v bytovom dome Samcová

Danka Samcová Dodatok č. 1

Ing. František Vráb Zmluva o nájme bytu č.7 v bytovom dome súp. č. 2 30.11.2017 Zmluva o nájme bytu č. 7 v bytovom dome Vráb

František Vráb Dodatok č. 1

Žideková Mária Zmluva o nájme bytu č.8 v bytovom dome súp. č. 2 30.11.2017 Zmluva o nájme bytu č. 8 v bytovom dome Žideková

Mária Žideková Dodatok č. 1

Mária Žideková Dodatok č. 2

Chovan Pavol Zmluva o nájme bytu č.6 v bytovom dome súp. č. 2 30.11.2017 Zmluva o nájme bytu č. 6 v bytovom dome Chovan

Pavol Chovan Dodatok č. 1

Urbáriat Nezbudská Lúčka Zmluva o nájme nebytových priestorov v KD v Nezbudskej Lúčke 1.12.2017 Samec Václac 1.12.2017
Tichý Ľudovít Zmluva o nájme hrobového miesta 5.12.2017 Tichý Ľudovít
Vaceková Ľubica Zmluva o nájme hrobového miesta 05.12.2017 Vaceková Ľubica
Kubička Roman Zmluva o nájme hrobového miesta 05.12.2017 2_Kubička Roman
Kubičková Emília Zmluva o nájme hrobového miesta 6.12.2017 Kubičková Emília nájomná zmluva hroby
ÚPSVaR Žilina Dohoda č. 17/25/010/138 07.12.2017 ÚPSVaR – Dohoda č. 1725010138
Tichý Gabriel Zmluva o nájme hrobového miesta 08.12.2017  Tichý Gabriel
Ondrej Samec Zmluva o nájme hrobového miesta 12.12.2017 4_Samec Ondrej
TJ Považan Zmluva o nájme nebytových priestorov v KD v Nezbudskej Lúčke 20.12.2017 TJ Považan – Štefanská 20.12.2017
Briestenský Ján Zmluva o nájme nebytových priestorov v KD v Nezbudskej Lúčke 20.12.2017 Briestenský – 30.12.2017