Zmluvy 2020

Home/Zverejňovanie/Zmluvy 2020

ZMLUVY UZATVORENÉ V OBCI NEZBUDSKÁ LÚČKA, 2020

Názov dodávateľa Popis služby Dátum podpisu PDF
Gáborová Žofia Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov KD v NL 07.01.2020 Nájomná zmluva Gáborová kar
Gáborová Žofia Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta 08.01.2020  Gáborová Žofia hrobová zmluva č. 194 – č
Samcová Marta Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta 08.01.2020  Samcová Marta hrobová zmluva č. 117 – č
Václav Samec Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta 13.01.2020  Václav Samec hrobová zmluva č,127 – č
Horecká Danka Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov KD v NL 21.01.2020  Nájomná zmluva Horecká kar
Viera Ondrášová Zmluva o nájme hrobového miesta č. 195 22.01.2020  Ondrášová Viera zmluva č. 195 č
INSA, s. r. o. Zmluva o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi 27.01.2020 Zmluva INSA – zber baterky
Kubičková Božena Zmluva o nájme hrobového miesta č. 17 03.02.2020  Kubičková Božena zmluva č. 17 č
Bielik Silvester Zmluva o nájme hrobového miesta č. 16 28.02.2020  Bielik Silvester zmluva č. 16 č
NATUR-PACK, a.s. Dodatok č. 3 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov 12.03.2020  NATUR-PACK, a.s. Dodatok č. 3
Spoločný obecný úrad Dodatok č. 5 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu zo dňa 13.1.2011 01.04.2020 Dodatok č. 5 – Spoločný obecný úrad
Drga Jaroslav Zmluva o nájme hrobového miesta č. 126 15.05.2020  Drga Jaroslav zmluva č. 126 o nájme hrobu č
Anton Kubo Zmluva o nájme hrobového miesta č. 108 15.05.2020  Anton Kubo Zmluva č. 108 o nájme hrobového miesta 
Anton Kubo Zmluva o nájme hrobového miesta č. 125 15.05.2020  Anton Kubo Zmluva č. 125 o nájme hrobového miesta 
Tatiana Roman Zmluva o nájme hrobového miesta č. 121 22.05.2020  Tatiana Roman zmluva č. 121 o nájme hrobu č
Tatiana Roman Zmluva o nájme hrobového miesta č. 99 22.05.2020  Tatiana Roman zmluva č. 99 o nájme hrobu č
Antošová Mária Zmluva o nájme hrobového miesta č. 199 25.05.2020  Antošová Mária zmluva č. 199 o nájme hrob. miesta č
Kubička Peter Zmluva o nájme hrobového miesta č. 171 27.05.2020  Kubička Peter zmluva č. 171 o nájme hrob. miesta č
Kubičková Emília Zmluva o nájme hrobového miesta č. 72 27.05.2020  Kubičková Emília zmluva č. 72 o nájme hrobového miesta č
Kubičková Emília Zmluva o nájme hrobového miesta č. 119 27.05.2020  Emília Kubičková zmluva č. 119 o nájme hrobového miesta č
Samcová Renáta Zmluva o nájme hrobového miesta č. 71 27.05.2020  Samcová Renáta zmluva č. 71 o nájme hrob. miesta č
Samcová Renáta Zmluva o nájme hrobového miesta č. 197 27.05.2020  Samcová Renáta zmluva č. 197 o nájme hrob. miesta č
Ľudovít Tichý Zmluva o nájme hrobového miesta č. 196 05.06.2020  Tichý Ľudovít Zmluva č. 196 o nájme hrobového miesta 
 Bitušíková Emília  Zmluva o nájme hrobového miesta č. 129  05.06.2020  Bitušíková Emília zmluva č. 129 o nájme hrobového miesta 
 Kubičková Emília  Zmluva o nájme hrobového miesta č. 70  05.06.2020  Emília Kubičková zmluva č. 70 o nájme hrobovéhe miesta 
 Kubičková Emília  Zmluva o nájme hrobového miesta č. 101  05.06.2020  Emília Kubičková zmluva č. 101 o nájme hrobového miesta 
Jaroslav Urge Zmluva o nájme hrobového miesta č. 133 08.06.2020  Ürge Jaroslav Zmluva č. 133 o nájme hrobového miesta č
Tichý Jaroslav Zmluva o nájme hrobového miesta č. 21 10.06.2020 Tichý Jaroslav Zmluva č. 21 o nájme hrobového miesta 
Lahutová Lenka Dodatok č. 2 k zmluve o nájme bytu č. 12 v bytovom  dome č. 2 10.06.2020 Lahutová Lenka – Dodatok č. 2 k zmluve o nájme bytu č. 12
Holešová Emília Zmluva o nájme hrobového miesta č. 22 12.06.2020 Holešová Emília zmluva č. 22 o nájme hrobového miesta 
Humlová Alena Zmluva o nájme hrobového miesta č. 1 17.06.2020 Humlová Alena zmluva č. 1 o nájme hrobového miesta 
Franeková Stanislava Zmluva o nájme hrobového miesta č. 104 22.06.2020 Franeková Stanislava zmluva č. 104 o nájme hrobového miesta 
Kubová Štefánia Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov KD v Nezbudskej Lúčke 24.06.2020 Nájomná zmluva Kubová kar
Kubová Štefánia Zmluva o nájme hrobového miesta č. 7 25.06.2020 Kubová Štefánia zmluva č. 7 o nájme hrobového miesta 
TES Media, s.r.o. Združená zmluva o pripojení 30.06.2020 TES Media, s. r. o. – MŠ
Ometáková Emília Zmluva o nájme hrobového miesta č. 52 08.07.2020 Ometáková Emília zmluva č. 52 o nájme hrobového miesta 
Ometáková Emília Zmluva o nájme hrobového miesta č. 132 08.07.2020 Ometáková Emília zmluva č. 132 o nájme hrobového miesta 
Ometáková Emília Zmluva o nájme hrobového miesta č. 198 08.07.2020 Ometáková Emília zmluva č. 198 o nájme hrob. miesta 
Ometáková Emília Zmluva o nájme hrobového miesta č. 114 08.07.2020 Ometáková Emília zmluva č. 114 o nájme hrobového miesta 
Tichý Gabriel Zmluva o nájme hrobového miesta č. 152 08.07.2020 Tichý Gabriel zmluva č. 152 o nájme hrobového miesta č
TES Media, s. r. o. Združená zmluva o pripojení 09.07.2020 TES Media, s.r.o. – OcÚ
Tarabová Ingrid Zmluva o nájme hrobového miesta č. 29 14.07.2020 Tarabová Ingrid zmluva č. 29 o nájme hrobového miesta 
Jozef Horniak Zmluva o nájme hrobového miesta č. 18 17.07.2020 Jozef Horniak zmluva č, 18 o nájme hrobového miesta č
Ďuračková Božena Zmluva o nájme hrobového miesta č. 143 20.07.2020 Nájomná zmluva č. 143hrobové miesto – Ďuračková Božena č
Ďuračková Božena Zmluva o nájme hrobové miesta č. 131 20.07.2020 Nájomná zmluva č. 131hrobové miesto – Ďuračková Božena č
Anna Augustínová – AA Staviteľ Zmluva o dielo (na vykonanie stavebných prác) 27.07.2020 Zmluva o dielo – rekonštrukcia KD č
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Zmluva o vydaní a používaní mandátneho certifikátu č. RA-SNCA/20185302 09.09.2020 Zmluva o vydaní a používaní mandátneho certifikátu č.RA-SNCA-20185302
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Zmluva o vydaní a používaní mandátneho certifikátu č. RA-SNCA/20185308 09.09.2020 Zmluva o vydaní a používaní mandátneho certifikátu č.RA-SNCA-20185308
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb 09.09.2020 SNCA – Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb
Spoločný obecný úrad Dodatok č. 4 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 13.01.2011 25.09.2020 Dodatok č. 4 k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 13.01.2011
Mojský Jozef Zmluva o nájme hrobového miesta č. 203 29.9.2020 Nájomná zmluva č. 203 hrobové miesto – Mojský Jozef č
TES MEDIA Združená zmluva o pripojení TJ Považan 15.10.2020 TES MEDIA – združená zmluva o pripojení TJ Považan
SEVAK, a. s. Zmluva o dodávke vody 15.10.2020 SEVAK, a. s. – Zmluva o dodávke vody
Tichý Miroslav Zmluva o nájme hrobového miesta č. 44 21.10.2020 Tichý Miroslav – Zmluva o nájme hrobového miesta č.44
UPSVaR Žilina Dohoda o poskytnutí fin. príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu „Pracuj, zmeň svoj život“ Aktivita č. 3, Opatrenie č.1 30.10.2020 Dohoda UPSVaR – Aktivita č. 3, Opatrenie č. 1
UPSVaR Žilina Dohoda o poskytnutí fin. príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu „Pracuj, zmeň svoj život“ Aktivita č. 3, Opatrenie č.2 30.10.2020 Dohoda UPSVaR, Aktivita č. 3, Opatrenie č. 2
Peter Bolek – EKORAY Zmluva o odbere odpadov 05.11.2020 EKORAY – zmluva o odbere odpadov
Žideková Mária Zmluva o nájme bytu č. 8 01.12.2020 Zmluva o nájme bytu č. 8 – Žideková Mária
Vráb František Zmluva o nájme bytu č. 7 01.12.2020 Zmluva o nájme bytu č. 7 – Vráb František
Mojský Ján Zmluva o nájme bytu č. 3 01.12.2020 Zmluva o nájme bytu č. 3 – Mojský Ján
Šošková Anna Zmluva o nájme bytu č. 5 01.12.2020 Zmluva o nájme bytu č. 5 – Šošková Anna
Samcová Romana Zmluva o nájme bytu č. 9 01.12.2020 Zmluva o nájme bytu č. 9 – Samcová Romana
Samcová Danka Zmluva o nájme bytu č. 10 01.12.2020 Zmluva o nájme bytu č. 10 – Samcová Danka
Štatistický úrad SR Zmluva o výpožičke 17.12.2020 Zmluva o výpožičke – ŠÚ SR – ESDB 2021
Jelínková Mariana Zmluva o nájme bytu č. 1 18.12.2020 Zmluva o nájme bytu č. 1 – Jelínková Mariana
Krivko Ján Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta 21.10.2020 Krivko Ján – nájomná zmluva na hrobové miesto 204 č

Obce:
Krasňany
Lysica
Dolná Tižina
Nezbudská Lúčka

Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu – stavebného  29.12.2020 Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu – stavebného
Radovan Dudus Zmluva o poskytovaní služieb 30.12.2020 Radovan Dudus – Zmluva o poskytovaní služieb 2020