Zmluvy 2021

Home/Zverejňovanie/Zmluvy 2021

ZMLUVY UZATVORENÉ V OBCI NEZBUDSKÁ LÚČKA, 2021

Názov dodávateľa Popis služby Dátum podpisu PDF
Miček Marián Zmluva o nájme hrobového miesta č. 149 07.01.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta č. 149 – Miček č
Kopásek Karol Zmluva o nájme hrobového miesta č. 124 08.01.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta č. 124 – Kopásek
Samec Ľubomír Zmluva o nájme hrobového miesta č. 205 13.01.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta č. 205 – Samec Ľubomír č
Chramosta Ján Zmluva o nájme hrobového miesta č. 123 20.01.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta – Chramosta Ján
Mittelham, s.r.o. Zmluva o dielo preprava a zneškodňovanie odpadu 20.01.2021

Zmluva o dielo – Mittelham.č

Dodatok + Príloha ku zmluve o zneškodňovaní odpadu

Obec Strečno Zmluva o spolupráci 21.01.2021 Zmluva o spolupráci Strečno-Nezbud, testovanie COVID19
MADE spol. s r. o.  Dodatok č. 2 k Licenčnej zmluve č. U1944/2015 08.02.2021 Dodotok č. 2 k Licenčnej zmluve č. U1944_2015
Slovak Telekom, a. s. Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 11.02.2021 Slovak Telekom – Dodatok k ZoPVS
Radovan Dudus Zmluva o poskytnutí služieb    
Samcová Anna Zmluva o nájme hrobového miesta č. 206 23.02.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta č.206 č
Mojský Stanislav Zmluva o nájme hrobového miesta č. 147 10.03.2021 zmluva o nájme hrobového miesta č. 147 – Mojský Stanislav č.
Tichý Pavol Zmluva o nájme hrobového miesta č. 207 12.03.2021 zmluva o nájme hrobového miesta č. 207 – Tichý Pavol č.
Hurková Mária Zmluva o nájme bytu č. 2 16.03.2021 Zmluva o nájme bytu č. 2 – Hurková Mária
Štatistický úrad SR Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke 16.03.2021 Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke
Tichý Michal Zmluva o nájme hrobového miesta č. 73 19.03.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta č.73
Hurková Mária Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 2 v bytovom dome č. 2 19.04.2021 Hurková dodatok č.1 – zvýšenie zálohy voda
ČSOB poisťovňa Poistná zmluva – poistenie majetku a zodpovednosti za škodu podnikateľov 26.04.2021 Zmluva_8093274899_A_ObecNezbudskaLucka